• Languages
 • Follow Us On

FAQ

Nedenfor kan du finne svar på spørsmål som vi ofte får. Hvis du har andre spørsmål, så er du naturligvis velkommen til å sende oss en email, chatte eller ringe til oss for flere opplysninger. Mange pasienter har gitt deres tilbakemelding på deres erfaring med My Hair Clinic. Du kan lese om deres erfaring på kosmetiskguide.dk.

 Man-scratching-head  ghdfhdsaafafafasfashfgkfasfads
 1. Hvorfor velge My Hair Clinic?
 2. Hva er Follicular Unit Extraction (FUE)?
 3. Hvilke land kommer pasientene fra?
 4. Hvor lang er levetiden for det transplanterte håret?
 5. Hvor mange grafts kan transplanteres per dag?
 6. Hvem gjør hva under operasjonen?
 7. Hvem designer hårtransplantasjonen?
 8. Er det vondt?
 9. Hvor mye koster det?
 10. Vil det bli arr etter operasjonen?
 11. Kommer mitt hår til å se naturlig ut etter operasjonen?
 12. Er der noen risiko for infeksjon ved FUE hårtransplantasjon?
 13. Er alle pasienter egnet for FUE?
 14. Er alderen viktig ved en hårtransplantasjon?
 15. Er alle paisenter egnet for en FUE behandling?
 16. Er noen pasienter misfornøyd med operasjonen? Hvorfor?
 17. Kan hårtransplantasjon utføres på kvinner ?
 18. Kan naturlig tetthet på opp till 100 grafts/cm2 oppnåes?

o
o

Hvorfor velge My Hair Clinic?

Hos My Hair Clinic er det bare leger som foretar konsultasjoner. Vi har ikke noen professionelle selgere ansatt på provisjon. Legene er forpliktet i henhold til lovgivningen og gir bare medisinsk rådgivning og veiledning. Legene på My Hair Clinic har bred erfaring innen for medisin og med erfaring fra så mange land som Danmark, Norge, Belgia, Italia, Russland, Libya, Sverige, De Forente Arabiske Emirater og Pakistan. Det sikrer erfaring med et bredt spekter av pasienter og en forståelse for en individuell tilgang til hver enkelt pasient. Grunnleggeren av My Hair Clinic, Dr Hussain, har bodd mer end 30 år i Danmark og står fast på en høy skandinavisk medisinsk standard. Innenfor kosmetisk kiruri er dette særlig viktigt og kan medføre at legene må avvise pasienter, som ikke er egnet for en operasjon ut ifra legens erfaring og viten. My Hair Clinic legger stor vest på dette aspekt ved kosmetisk kirurgi. Alle pasienter vurderes individuelt og noen pasienter advares kraftig mot en operasjon. Du kan lese mer om dette her.

o
o

Hva er Follicular Unit Extraction (FUE)?

Follicular Unit Extraction (FUE) er den mest avancerte og sofistikerte hårtransplantasjonsmetoden som finnes. Hår vokser fra naturens side i såkalte folilkulære enheter (Follicular Units) på oftest maximum 8 hår. Ved FUE fjernes (Extraction) disse follikulære enheter enkeltvis fra donor-området (som normalt er hode, bryst eller rygg), hvoretter de plasseres i mottaker-området. Da folliklerne fjernes enkeltvis etterlates knapt synlige “arr” på under 0,5 mm i radius i motsetning til den eldre strip-metoden, hvor pasienten får et linert arr tvers over bakhodet. Du kan her se en sammenlikning av FUE og strip hårtransplantasjon. My Hair Clinic introduserte FUE i Norge i 2005 og sjefkirurgen, Dr Mohammad Mazhar Hussain, er Norges mest erfarne FUE kirurg.

o
o

Hvilke land kommer pasientene fra?

99% af patientene hos My Hair Clinic (Islamabad) kommer fra utlandet. Rundt 50% av disse er vestlige, mens resten for det meste er innvandrere som lever i Vesten. Dette er formodentlig den eneste klinikken i verden, hvor 99% av pasienten kommer reisende fra utlandet for behandling på en klinikk. My Hair Clinic har operert pasienter fra følgende land: Afghanistan, Australia, Bangladesh, Belgia, Canada, Kina, Columbia, Danmark, England, Tyskland, Holland, India, Irak, Iran, Irland, Italia, Libanon, Malaysia, Morroco, Nepal, Norge, Pakistan, Palestina, Qatar, Saudi Arabien, Somalia, Sri Lanka, Sverige, USA, Uzbekistan, Yemen eller mer end 31 land i Verden.

o
o

Hvor lang er levetiden for det transplanterte håret?

Hår/folikler fra donor-området (dvs. på sidene og bak på hodet samt kroppshår) er ikke følsomt for det mandlige kønshormonet Di Hydro Testesteron (DHT) og det transplanterte håret har derfor samme levetid som på det opprindelige donor-området. Det vil si at hårtransplantasjon normalt vil gi et permanent og livslangt resultat.

.

o
o

Hvor mange grafts kan transplanteres per dag?

Kirurgene hos My Hair Clinic kan transplantere opp til 2000-2500 grafts på en dag. Tallet kan variere avhengig av det enkelte donor-områdets karakteristika. 2500 grafts svarer til rundt 4500 hår hos de fleste mennesker. En operasjon kan vare 1 -2 dager. Det er muligt å transplantere enda fler grafts per dag, men da må man gå på kompromiss med det estetiske resultat. Hvis man får et unaturlig resultat, da har det ingen hensikt å ta en operasjon. For My Hair Clinic er det avgjørende at resultatet blir naturlig fremfor en rask operasjon med et unaturlig resultat.

o
o

Hvem Gjør hva under operasjonen?

Ekstraksjon (uttakning) blir gjort av en kirurg. Deretter forbereder Dr. Hussain mottaker-området ved bruk av lateral slits. Dette er den viktigste del av operasjonen da kirurgens evner og håndlag er avgjørende for et naturligt resultat. Den tredimensjonale orienteringen av lateral slits er kritisk og omfatter en korrekt vinkel i forhold til huden, orientering fra side til side og dypde. Når først mottaker-hullene er laget med lateral slits kan assistentene ikke endre retning på håret. Assistenten (eller assistentene) plasserer deretter graftene i mottaker-hullerne som Dr Hussain allerede har etablert. Dr. Hussain er tilgjengelig under hele prosedyren, noe som skiller hans holdning til operasjonen i forhold til mange andre klinikker.  Ler mer om hvordan et naturlig resultat sikres.

o
o

Hvem designer hårtransplantasjonen?

My Hair Clinic er veldig opptatt av å sikre et naturligt resultat. Derfor er det bare Dr Hussain, som på egen hånd står for designet av mottakerområdet for å sikre et naturligt resultat. På denne måten sikres de beste forutsetninger for å  et naturlig resultat.

o
o

Er det vondt?

Der kan være litt ubehag ved lokalbedøvelsen som varer 8-10 minutter. Under resten av behandlingen kjenner pasienten lite og ofte går tiden med å snakke, høre musik eller bare slappe av. Det kan være litt smerter etter operasjonen. Smertene er imidlertid mindre enn ved strip operasjon. Les mer om FUE versus strip.

o
o

Hvor mye koster det?

Prisen avhenger av hvor mange grafts og tid som skal brukes på operasjonen. Dette må vurderes konkret i det enkelte tilfelle, hvilket kan gjøres ved en email konsultasjon i de fleste tilfelle. Hvis pasienten ønsker det eller legen hos My Hair Clinic finner det påkrevet så kan vi sette opp en online eller live konsultasjon i Norge, Storbritannia, Danmark eller Pakistan. Konsultasjonen er gratis. Tross Dr. Hussains rimelige priser så er han bundet av den høye skandinaviske profesjonelle og etiske standard. Selv om noen pasienter i første omgang velger Dr. Hussain på grunn av prisen, så vender mange tilbake på grunn av resultatet, servicen og den personlige oppfølgingen.

o
o

Vil det bli arr etter FUE hårtransplantasjon?

Dr. Hussain foretar bare FUE-operasjoner. FUE hårtransplantasjon er den mest skånsomme form for hårtransplantasjon som finnes. Arr etter en FUE-operasjon er knapt synligt.  Se eksempelvis donor-område 15 måneder etter en FUE-operasjon. Det er årsaken til at nesten alle Dr. Hussains pasienter reiser flere tusen kilometer for å bli behandlet av ham fremfor en klinikk i deres egen by eller deres eget land. Du kan lese mer om FUE-operasjonen. Den eldre strip-metode etterlater et linært i bakhodet. Dermed mister pasienten praktisk talt muligheden for å klippe seg kort eller å ta en svømmetur og lignende uten å tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet. Du kan se sammenligning av de to metodene.

o
o

Kommer mitt hår til å se naturligt ut?

En moderne hårtransplantasjon bør gi et naturlig resultat og bør i de fleste tilfelle ikke kunne avsløres med hensyn til mottaker-området. Den såkaldte lateral slit er essential for å skabe et naturligt resultat. Hvis hårtransplantasjonen ikke ser naturlig ut, så har legen (og for noen klinikkers vedkommende assistentene) den tvilsomme ære av å ha utført en dårlig transplantasjon. Det skal dog nevnes, at selv om legen utfører en hårtransplantasjon helt etter boken så vil det være et lite antal pasienter som får en overraskende dårlig vekst. Med hensyn til donor-området så vil en strip-operasjon etterlate et synligt linert arr i bakhode, mens “arr-dannelsen” ved FUE knapt nok kan ses.

o
o

Er det noen risiko for infeksjon ved hårtransplantasjon?

Et hvilket som helst brudd på hud-barrieren øker i sig selv risikoen for en infeksjon selv om den er liten. Hvis en infeksjon oppstår så vil den i de fleste tilfeller kunne behandles med antibiotika.

o
o

Er alle pasienter egnet for en FUE behandling?

My Hair Clinic har foretatt FUE hårtransplantasjon for behandling av hårtap i mer end 10 år. Vår erfaring er at nesten alle pasienter kan få utført en FUE hårtransplantasjon. Bare i et tilfelle har vi måttet avlyse en operasjonen, da graftene ikke kunne ekstraktes fra donorområdet pga veldige svake grafts, formodentlig på grunn av tidligere kemoterapi. I dette tilfelle refunderte My Hair Clinic reise- og hotellutgifter til Islamabad, pakistan og pasienten fikk seks måneders gratis behandling med Finsteride. Noen kirurger, som utfører både strip-operasjoner og FUE-operasjoner, kan ha en tendens til å forsøke å overtale pasienten til å få utført en strip-operasjon, da pasienten angiveligt ikke vurderes å være egnet for en FUE-operasjon. Dette kan være uttrykk for legens manglende interesse for eller kompentanse i eller erfaring med FUE, snarere enn at pasienten rent faktisk ikke er egnet til en FUE-operasjon. My Hair clinic er villig til å støtte opp om sin påstand: Såfremt en pasient rent faktisk ikke er egnet til en FUE operasjon og operasjonen derfor må avlyses, så vil My Hair Clinic refundere reise-omkostninger på optil £750.

o
o

Er alderen viktig ved en hårtransplantasjon?

En hårtransplantasjon kan rent teknisk utføres i alle aldre. Men det veldig viktigt at man tar alderen og graden av hårtap i betraktning når man skal finne den riktige behandlingen. Transplantasjon til front og top kan gjøres i alle aldre mens transplantasjon for et lavere hårfeste eller til månen skal gjøres med mye mer forsiktighet hos yngre pasienter. Du kan lese mer om dette i aldersbetraktninger

o
o

Kan operasjonen gjentas?

Ja. FUE etterlater ikke et linert arr og donor-området vil nærmest være uten tegn på en operasjon. Operasjonen kan gjentaes og i alt kan ca. 40-50% av håret i donor- området transplanteres uten at det vil være en synlig uttynding i donor-området. Andre hårtransplantasjonsmetoder, inklusiv strip-operasjoner, vll etterlade synlig arr-dannelse i donor-området. For hver operasjon økes risikoen for alvorlig problemer i donor-området.

o
o

Er noen pasienter misfornøyd med operasjonen? Hvorfor?

FUE hår transplantasjon er en veldig skånsom operasjon, der minimerer risikoen for traume av hodebunn og dermed reduseres risikoen for alvorlige komplikasjoner og bivirkninger, herunder ardannelse, smerter og følelsesløshet, til et minimum. Ikke desto mindre så er medisin ikke en presis vitenskap med 100% forutsigbare resultater. Pasienter har gjort Dr Hussain oppmerksom på følgende problemstilinger.

o
⇒ Hevelse

Mild til moderat hevelse. Forsvinner på få dager.

o
⇒ Vekst

I ca. 2-3% av operasjonene har pasientene utrykt delvis misnøye med veksten. Det kan skyldes at veksten rent faktisk har vært lav, men også at pasienten feiltolker det tiltakende hårtapet som lav vekst. Desuten kan urealistiske forventninger og andre faktorer også spille en rolle.

o
⇒ Retning på de transplanterte hårene

I under 1% af operasjonene har pasienter udtrykt misnøye med retningen på af de transplanterte hår. I de få tilfeller har My Hair Clinic korrigert disse – uten betaling naturligvis.

o
⇒ Infeksjon

På over 10 har bare to pasienter fått en infeksjon. En pasient fikk infeksjon i mottakerområdet og en annen pasient fikk infeksjon i donorområdet. Rask bedring med antibiotika i begge tilfellene.

o
⇒ Rødme i mottakerområdet

En pasient  hadde let rødme i mottaker-området i ganske lang tid etter operasjon. Han ble henvist til laser-behandling. Rødmen kan delvis skyldes at pasienten anvendte sikkerhets hjelm etter operasjonen. Det er ikke muligt å foreta operasjoner med 100% suksess. My Hair Clinic legger vekt på å lære av alle tilfeller av komplikasjoner, så de kan unngåes i fremtiden. Likedan er det viktig at kirurgen er villig til å anerkjenne at problemer kan/vil oppstå og være villig til å ta en ærlig diskusjon rundt dette og i noen tilfelle  gi en delvis kompensasjon til pasienten. Selv om My Hair Clinic ikke gir noen garanti for veksten eller behandlingen ellers så er vi åpne for en dialog med pasienten i det enkelte tilfelle.

o
o

Kan hårtransplantasjon utføres på kvinner?

JA!

o
o

Kan naturlig tetthet på 100 grafts/cm2 opnåes?

En høy til naturlig tetthet kan opnåes ved å foreta flere operasjoner. En for aggressiv høstning av grafts i en enkelt operasjon anbefales ikke på grunn av risikoen for en synlig uttynning i donor-området. En trinnvis tilgang gir pasienten og kirurgen mulighet til å monitorere utviklingen i såvel mottaker-området (økende hårtap) og donor-området. Især unge pasienter frarådes en for ambisiøs tilgang på grunn av risikoen for økende hårtap og mangelen på donor-hår kan bli et alvorligt problem. Les mer om alders-aspektet. Oftest er det tilgjengeligheten av donor-hår, som er den begrensende faktoren for en hårtransplantasjon og dermed også årsaken til at naturlig tetthet ikke kan opnåes. Det er desuten viktigt å huske på at kosmetisk sett så er en naturlig tetthet ikke påkrevet for å opnå et tilfredstillende resultat. En tetthet på 40-50 grafts/cm2 er oftest tilstrekkelig for å opnå et godt kosmetisk resultat. Les mer om tetthet og resultat.