• Languages
  • Follow Us On

On the operation day

Å ta en hårtransplantasjon vil forandre ditt utseende. Naturligvis er mange pasienter derfor engstelige og nervøse på operasjonsdagen. Hos My Hair Clinic er vi veldig oppmerksomme på dette og vil hjelpe deg til å redusere din usikkerhet rundt operasjonen så mye som mulig, så prossessen med å få nytt hår blir så komfortabelt som muligt.

o

Ofte blir man nervøs lenge før selve operasjonen. Hva vil skje på operasjonsdagen? Hvordan foregår det? Hvordan kjenner jeg meg etter operasjonen? Uansett om du tar en konsultasjon på e-post, chat, telefon eller ved personlig fremmøte, så vil det være en hårtransplantasjonskirurg som vil stå for konsultasjonen (vi benytter IKKE proffesjonelle provisjonsbaserte selgere som ikke har noen som helst forståelse for de medisinske aspekter av en operasjon og hårtap).

o

Legen vil hjelpe deg til å få avklaring på dine spørsmål så du ikke alene samtykker til operasjonen, men rent faktisk gir et informert samtykke. Dette er en veldig viktig del av forberedelsen før operasjonen.

o
sdsgsddsgdsdsgdsds

hussain_lounge2 Vi har DET ikke travElt

Når du kommer på klinikken, så tar vi oss ut tid til en avslappet samtale fremfor å starte operasjonen direkte. Det gir deg tid til å slappe av og bli kjent med kirurgen og personalet. Når du kjenner deg komfortabel så jobber vi sammen på ditt mottakerområde. Kirurgen vil gi sine anbefalinger, men da dette handler om ditt fremtidige utseende, så er det i siste ende din beslutning.  

o

Etter opptegning av mottakerområdet trimmes håret, hvoretter selve operasjonen starter. Du vil få lokalbedøvelse, hvilket kan gi noe ubehag noen få minutter. Under resten av ekstraksjonen kan du slappe av, høre på musikk, bare snakke eller sove. I de første få timer taes grafts ut av donorområdet. Deretter settes lokal bedøvelse i mottakerområdet. Så begynner den mest kritiske del av operasjonen. Kirurgen vil lage små snitt i huden, som skal være tilpasset hver enkelt sted på mottakeromådet. Det er veldigt viktigt, at dette blir gjort korrekt, så du får den riktige 3d retning på hårene. Dette er ubetinget den viktigste del av opersajonen da det stort sett avgjør hvor naturligt resultatet blir. Når assistentene har plassert grafts så sjekkes mottakerområde enda en gang for å sikre at alt ser bra ut. Før du forlater klinikken gjennomgår vi forholdsregler etter operasjonen og hvilke medisiner du kan/skal bruke og hvordan, så du er i stand til å ta vare på din hårtransplantasjon. Vi anbefaler at du får noen til å hente deg etter operasjonen. Alternativt kan du ta en drosje eller offentlig transport.

o

Selvom operasjonen er ferdig, så er vi ikke ferdige med deg :-) Du vil få legens mobilnummer og er også velkommen til å kontakte på oss e-post hvis du ønsker råd og veiledning.

o

For oss handler det ikke bare om operasjonen, men også at du skal ha en god opplevelse etterpå!