• Languages
  • Follow Us On

Why Us?

Det er ikke enkelt å gi en fullstendigt liste av fordele ved en hårtransplantasjon hos My Hair Clinic. Vi vil dog berøe få av de grunne, som pasienter har gitt for å velge My Hair Clinic for få håret tilbake og bli kvitt hårtapet sitt.
It’s not easy to give a comprehensive list of advantages for a hair transplant with My Hair Clinic. However, we’ll just touch on few of the reasons patients choose us for their hair restoration.

o
o

Alle konsultasjoner blir foretatt av leger

Vi har ingen professionel selgere! Vi har heller ikke en dyr marketings avdeling med ingen eller begrenset forståelse av menneskets kropp og dynamikken i hårtap. Uansett om du tar en konsultasjon på email, chatter med os eller kommer for en personlig konsultasjon, så vil en lege foreta vurderingen. Hos My Hair Clinic er du en pasient og ikke en klient. Hos My Hair Clinic blir du veiledt legere med en høy skandinavisk etikk, høy professionel og medisinsk standard, som kan fungerer som guide i en jungel av allt for mange cowboys.

We’ve no professional sales team! Nor do we have an expensive marketing department with no or limited understanding of the human body and the dynamic nature of hair loss. Whether you write an email, chat with us or come for a live consultation a surgeon will do the assessment. With My Hair Clinic you are a patient and not a client. With the high Scandinavian ethical, professional and medical standard in mind we’ll be your guide in this jungle where too many cowboys operate.

o

My Hair Clinic var blandt de første fem klinikker i Verden som bare spesialiserte sig i FUE tilbake i 2004. Da var det mange strip-leger, som gjorde allt for å underminere FUE teknikken. Siden 2004 har den mikrokirurgiske FUE hår transplantasjons teknikken mer og mer populær. Mange strip-leger, som var kritiske til FUE hårbehandling har begynnt å tilby FUE i de siste hårene. Men å gjøre FUE operasjoner av og til gir ikke den samme solide erfaringen som My Hair Clinics team kan tilby.

My Hair Clinic was among the first five clinics worldwide to solely specialize in FUE back in 2004 at a time where many strip-surgeons tried their best to discredit the FUE technique. Since 2004 the microsurgical FUE hair restoration has become ever more popular. Many strip-surgeons that were critical of FUE hair restoration have started to offer FUE hair transplantation in recent years. However, doing few FUE procedures here and there does not give the solid experience that the team at My Hair Clinic has to offer.

o

Et naturligt resultat utført av leger. A natural result design done by doctors

Den mest kritiske delen av hårtransplantasjon er design av mottakerområdet for å sikre et naturligt resutlat. Hos My Hair Clinic er der bare Dr Hussain som lager mottakerområdet. Ingen kompromisser!
The most critical part of a hair transplantation is the design of the recipient-area to ensure a natural result. At My Hair Clinic only Dr Hussain makes the design of the  recipient-area. No compromises.

0

Høy Skandinavisk standard!
Strictly Scandinavian standard

Ingen kompromisser på kvalitet, et naturligt resultat eller service uansett om du tar operasjonen i Storbritannia, Norge eller Pakistan. Selvom prisen er mindre i Pakistan, så er det den samme høye skandinaviske standarden som leveres!.
No compromises on quality, naturalness, or service whether you opt for an operation in United Kingdom, Norway or Pakistan. While the price of hair restoration in Pakistan is lower, the same high Scandinavian standard is applied.

o

Ingen selgere og ingen falske løfter
No sales talk and no false promises

Selvom det er veldigt enkelt å si, at vi gjør 3000-4000 grafts på få timer eller garanterer et specifikt resultat, så er vi veldige oppmerksomme på å gi pasienten seriøs og riktig råd og veiledning. Dette er en medisinsk/kirurgisk behandling og vi ønsker å fastholde det medisinske aspektet. Ingen useriøse løfter. Bare riktig informasjon for for riktige pasienter.

While it’s easy to claim we do 3000-4000 grafts in few hours or guarantee something we are very particular about keeping it real. This is a medical/surgical procedure and we wish to keep it that way. No absurd claims. Only real information for real patients.