• Languages
  • Follow Us On

After the operation

Nedenstående oppsummering av forløpet etter en FUE hårtransplantasjon skal tjene som generell informasjon. Det kan forekomme en betydelig variasjon fra pasient til pasient og fra operasjon til operasjon. Noen FUE pasienter vil bare oppleve ganske få og kortvarige bivirkninger eller plager, mens andre pasienter kan ha flere og langvarige plager. Enkelte pasienter vil etter en FUE hårtransplantation få et synligt kosmetisk resultat etter bare 4-5 måneder, mens noen få pasienter først for alvor vil opleve vekst 10-12 måneder etter en FUE operasjon.

o

Under FUE operasjonen og dagene etterpå

Noen pasienter får hevelse over panne-regionen og ansikt. I noen tilfeller kan det være ganske markant hevelse. Hevelsen er ikke i seg selv et tegn på infeksjon og er ikke smertefull. I de fleste tilfelle vil hevelsen forsvinne i løpet av 3-5 dager.

De fleste pasientene har ikke smerter etter operasjonen, mens andre pasienter kan ha behov for paracetamol eller andre lett smertestillende. I ganske få tilfelle kan smertene være mere markante.

o
Første 2 uker

Få pasienter opplever smerter fra donor-området. Lett smertestillende som paracetamol vil normalt være tilstrekkeligt for å behandle disse smertene.

o
Første 12 uker

Kløe, pop-ups og tørr hud forekommer ofte. Anti-histaminer og babyolje kan lindre disse symptomene. Ved større operasjoner kan følelsesløshet i især mottaker-området forekomme. De transplanterte hår vil ofte falle ut i denne perioden, men vekstsentret eller hår-roten blir i huden.

o
3-4 måneder

Begynnende vekst. Normalt vil kløe, pop-ups og tørr hud ikke forekomme lengere. Følelsesløshet i mottakerområdet kan fortsatt være tilstede.

o
6-8 måneder

En forbedring af hår-situasjonen begynner å bli synlig. Følelsen i mottakerområdet vil stort sett være normalisert hos de fleste pasienter.

o
1,5-2 år

Slutt resultatet

o
o

Jobb og sosiale aktiviteter

Hvis mottaker-området ikke er helt skallet vil de fleste pasienter være i stand til å delta i normale sosiale aktiviteter 10-14 dage etter en FUE operasjon uten å vekke uønsket oppmerksomhet.

Hvis mottaker-området er helt eller nesten helt skallet så vil pasienter i de fleste tilfeller kunne gjenoppta sosiale aktiviteter etter 3-5 uker uten å vekke oppmerksomhet.

Bemerk vennligst at i noen tilfeller kan en lett lysrød farge og lett irritasjon i mottakerområdet vare i mer enn 8 uker etter en FUE Hårtransplantasjon.

Skjermbilde 2014-11-29 kl. 14.56.32
xcz<cfsdfsKlikk på bildet for en større versjondfz<cz<cz
 o

Hvordan passer du best på din FUE hårtransplantation

For å sikre en suksessfull FUE operasjon og en hurtig tilbakevending til hverdagen etter hårtransplantasjonen er det vigtigt, at pasienten er oppmerksom på nedenstående instruksjoner for tiden etter operasjonen.

0

• Mottaker-området vaskes med vann så ofte og så lenge som muligt fra dagen etter operasjonen. Dette gjør at mottaker-området hurtigere vil se normalt ut. I de 4 første dagene må man ikke rette dusjstrålen direkte på mottakerområdet. Rett strålen på et annet område på hodet og la vannet renne ned i mottakerområdet.

• Pasienten bør sove med hodet høyt, dvs. ca. 30-45 grader i de første 3 dagene. Hvis pasienten har fått transplanteret grafts i måne-området eller i et strip-art, så bør han sove på siden de første 3 nettene.

• I de første 72 timer må pasienten ikke bøye seg forover, røyke eller ta gikt-medisin (kodimagnyl, brufen, naproxen, voltaren og andre smertestillende bortsett fra paracetamol).

• 4 dager etter operationen kan pasienten dusje under en dusj med en svak stråle. Shampoo kan benyttes, men uten at gni shampooen ind i håret på normal vis. Hell sjampoo i hånden og “tapp” sjampoen forsiktig på hodet. Type hårsjampoo spiller ingen rolle.

• Ingen hard fysisk aktivtet eller kampsport i de første to ukene eter operasjonen.


• Etter 2 uker kan du gjenoppta full normal aktivitet og ta en vanlig dusj og bruke shampoo på normal vis. Hvis du fortsatt har skorper kan du forsiktigt fjerne disse med fingrene under eller etter dusjing.
Den eneste forholdsregel man skal være oppmerksom på etter de første to ukene, er at du må beskytte mottakerområdet mot direkte sollys i indtil 8 uker etter operasjonen.