• Languages
  • Follow Us On

Our Guarantee

My Hair Clinic er en etikk-basert klinikk hvor det siste ord for markedsføring og prosedyrer blir besluttet av sjefskirurgen, Dr Hussain.  Ingen proffesjonelle selgere eller markedsføringsfolk bestemmer hvilken informasjon vi gir til pasienten.

 0

My Hair Clinic legger vekt på å:

⇒ opprettholde FUE hårtransplantasjon i verdensklasse.

⇒ å være en etisk og sakkynding kilde for informasjon for pasienter, som sliter med hårtap.

⇒ å informere pasienten dersom det har vært et fundamentalt brudd på My Hair Clinics protokoller og prosedyrer.

 0

Menneskelige feil vil kunne skje og vi vil være villig til å diskutere dette, og i relevante saker kompensere pasienten. Medisin og kirurgi er fundamentalt en upresis vitenskap og det er aldrig noen garanti for et spesifikt resultat ved medisinsk eller kirurgisk behandling. Du kan lese mer om dette fra det Danske Helsetilsyn (Sundhedsstyrelsen) som har krevd av en dansk/norsk klinikk at de avstår fra å lure pasientene ved å tilby garanti for deres operasjoner. I tillegg har klinikken fått beskjed om at de ikke må beskrive en operasjon som medisinsk behandling. (LINK)

0

En hvilken som helst professor i medisin eller kirurgi kan bekrefte at han eller hun har medisinske og kirurgiske behandlinger som ikke er forløpet precis etter planen. Enhver klinikk, som hevder at de kan garante et spesifikt resultat LYVER. Så enkelt kan det sies.

0

My Hair Clinic imøteser gjerne saksinlegg fra klinikker og kirurger som kjenner seg fornærmet av dette.  Det ligger som nevnt i fagets natur at man ikke kan garantere et spesifikt resultat. Derfor er det veldigt viktigt for My Hair Clinic å ha en klar dialog med pasienten i de få tilfeller hvor operasjonen eller resultatet ikke har vært tilfredsstillende.   Siden 2004 har My Hair Clinic hatt ca. 2-3% pasienter som har vært mifornøyd med resultatet. Dette kan være pga lav vekst men kan også skyldes at pasienten tolker det naturlige hårtap etter operasjonen som manglende vekst. I tillegg kan urealistiske forventninger og andre faktorer spille en rolle. Under 1% av My Hair Clinics pasienter har klaget på at resultatet delvist er unaturligt, hvilket viser ekspertisen og profesjonaliteten hos My Hair Clincis kirurger og øvrige personale.  Denne svært lille andel av misfornøyde pasienter er på nivå med de beste klinikker i verden. I de få tilfeller hvor pasienten ikke er fornøyd, så tilbyder My Hair Clinic en gratis operasjon eller/og delvis refundering av operasjonsprisen.