• Languages
  • Follow Us On

The operation and beyond

Jo bedre informert du er rundt din hårtransplantasjon, jo enklere blir proscessen før, under og etter operasjonen:

1.Du kan lese om å ha en plan for din FUE operasjon

2.Hva som skal ske på operasjonsdagen

Hva du kan forvente
etter din hårtransplantasjon
 

Hvis du har andre spørsmål eller ønsker å diskutere din specifikke situasjon, så kan du naturligvis sende en email, chatte eller ringe os. Husk at alle konsultasjoner blir gjort av leger – vi har ikke noe salgsteam som foretar konsultasjoner :-)

The better informed you are about the various aspects of hair transplantation the smoother the process before, during and after the operation.
 
1. You can read about how to plan for your FUE hair replacement
2. What will happen on the day of your hair restoration
3. What to expect once after your hair transplant
 
If have any further queries or wish to have discuss your specific situation you can always email, chat or call us. Keep in mind that all your queries will be answered by a doctor – no non-medical sales staff :-)